Til forsiden
 Lykkegaarden
  Profil af Lykkegaarden
  Arealpleje af græs og natur
  Kontakt
 
 Produkter
  Lammekød og fårekød
  Lammeskind og fåreskind
 
 Gotlandsk Pelsfår
  Om racen
  Salg af avlsdyr
 
 Spælsau
  Om racen
  Salg af avlsdyr
 
 Links
  Himmelskgot.dk
  Gotlam.dk
  Gotlandsheep.dk
  Glerups.dk
  Polytunnel.dk


Arealpleje med EU tilskud

Formål og resultat

Tilskuddet til pleje af græs- og naturarealer med det formål at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder, har sikret en god naturpleje af ejendommens arealer, idet det har medført at Lykkegaardens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt.


Allerede fra Juni 2013 fik Lykkegaarden tilskud fra NaturErhvervstyrelsen til et Natura 2000 naturgenopretningsprojekt til forberedelse til afgræsning (hegning af et ufremkommeligt areal) hvor det indhegnede areal forvandledes til græseng.


         Opdateret  29-dec-2016
© Lykkegaarden 2013