Til forsiden
 Lykkegaarden
  Til forsiden
  Profil af Lykkegaarden
  Arealpleje af græs og natur
  Kontakt
 
 Produkter
  Lamme- og fårekød
  Lammeskind
  Sale in English
 
 Gotlandsk Pelsfår
  Om racen
  Salg af avlsdyr
 
 Links
  Gotlam.dk
  Glerups.dk
  Hjelholts Uldspinderi
  Lykkegaarden på Facebook


Arealpleje med EU-tilskud


Formål og resultat

Tilskuddet gives til pleje af græs- og naturarealer med det formål at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder.
Projektet har sikret en god naturpleje af ejendommens arealer og medført, at Lykkegaardens græs- og naturarealer nu bliver plejet med afgræsning eller slæt.

Allerede fra Juni 2013 fik Lykkegaarden tilskud fra NaturErhvervstyrelsen til indhegning af et ufremkommeligt areal, som ligger ned til Vorning Å.
Arealet er nu et Natura 2000 naturgenopretningsprojekt, hvor det indhegnede areal afgræsses af får og væddere.         Opdateret  December 2023
© Lykkegaarden 2013